Fa cunostinta cu mamele din casa “Nora pentru mama”

Fa cunostinta cu mamele din casa “Nora pentru mama”

Data nasterii: 01.08.1968
Localitate: Bucuresti
Ocupatie: Operator case de marcat

Data nasterii: 01.08.1968Localitate: BucurestiOcupatie: Operator case de marcat

Data nasterii: 06.04.1961

Localitate: Crevedia, jud. Dâmbovita

Ocupatie: îngrijitoare

Data nasterii: 25.08.1970

Localitate: Cernavoda

Ocupatie: maseza

Data nasterii: 10.12.1945

Localitate: Craiova

Ocupatie: pensionara

Data nasterii: 31.07.1969

Localitate: comuna Joita, jud. Giurgiu

Ocupatie: casnica

Data nasterii: 02.11.1965

Localitate: Ploiesti

Ocupatie: casnica

Leave a Reply